Főkonzulátusunk konzuli osztályán lehetőség van születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, illetve halotti anyakönyvi kivonat beszerzésére.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be a főkonzulátus konzuli osztályán személyesen vagy postai úton, az eljárás előreláthatólag 2 hónapot vesz igénybe. Amennyiben a kérelem adatlapot postai úton küldi meg számunkra kérjük, szíveskedjék mellékelni személyazonosságát igazoló okiratának másolatát. Ezen felül szükséges az okiratbeszerzés konzuli illetékének megfizetése is, ezen összeg pontos meghatározásával kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba konzuli osztályunkkal.

Szükséges nyomtatványok – kérjük, hogy ezen nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan töltsék ki, továbbá amennyiben személyesen kívánják beadni a kérelmet, akkor hozzák el az időpontjukra (a szoros ügyfélfogadás miatt nincs idő a helyszínen kitölteni), azonban ne írják alá, mert dátummal ellátni és aláírni előttünk kell a kérelem benyújtásakor

Szeretnénk ügyfeleink figyelmét ezért felhívni, hogy amennyiben az okirat kiállítása érdekében közvetlenül magyarországi anyakönyvi esemény (születés, házasság, elhalálozás) helye szerinti anyakönyvi hivatal anyakönyvvezetőjéhez fordulnak (akár postai úton is), az anyakönyvvezető azonnal ki tudja állítani az anyakönyvi kivonatot.