(auf Deutsch )

Általános tájékoztató a hazai anyakönyvezési eljárásról

Tájékoztatónk célja, hogy rövid, jogi sallangoktól mentes információkkal szolgáljon a hazai anyakönyvezési eljárásról. Az eljárás általános bemutatása után később listaszerűen soroljuk fel az egyes eljárásokhoz csatolandó dokumentumokat, végül összefoglaljuk a leggyakrabban felmerülő kérdéseket. Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy szánjanak néhány percet tájékoztatónk átolvasására. Egyben kérünk mindenkit, hogy csak akkor forduljon hozzánk kérdésekkel, ha alább nem találják meg a szükséges információkat.

Amikor anyakönyvi eseményekről beszélünk, az alábbiakat értjük alattuk:

  • születés
  • házasságkötés
    1. házasság felbontása (válás)
    2. külföldi állampolgár házastárs külföldön történt halálesetének bejelentése
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és felbontása
  • elhalálozás
  • +1. mindenfajta változás a fenti eseményekben (pl. házassági névviselési forma módosítása a házasságkötés anyakönyvezése után, gyermek apjának megváltozása apai elismerés miatt, de a sor hosszan lenne még folytatható)

Mindenkiben felmerült már a kérdés: Miért szükséges a hazai anyakönyvezés?

Amellett, hogy minden magyar állampolgár köteles minden anyakönyvi eseményét anyakönyveztetni, az eljárásnak van gyakorlati haszna is. Az anyakönyvezés a legelső lépcső ahhoz, hogy a gyermek magyar útlevelet és/vagy személyi igazolványt kapjon. Gyakran előfordul az is, hogy egy külföldön kötendő házassághoz nem tudunk kiállítani olyan családi állapot igazolást, ami a valós állapotot tartalmazza, mert nem anyakönyvezték a külföldön kimondott válást (esetleg még a korábbi házasságot sem). Ügyfeleink így addig nem tudnak házasságot kötni, amíg az anyakönyvi és minden hozzá kapcsolódó eljárás véget nem ér. Ez csak a két leggyakrabban előforduló eset, de az élet számtalan új helyzetet teremt, amihez szükséges, hogy az adott személy státusza minden szempontból rendezve legyen, és a késés súlyos bonyodalmakhoz vezethet.

Bár az információs társadalom korában élünk és az adatcsere könnyűvé vált az Európai Unió tagállamain belül, a külföldi hatóságoknál anyakönyvezett események mégsem kerülnek át automatikusan a magyar nyilvántartásokba (és fordítva sem). A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi események regisztrációját hazai anyakönyvezésnek hívjuk – ez az, amit Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusán is meg tud tenni. A hazai anyakönyvezésnek nevezett eljárás során tehát a magyar állampolgár külföldön történt és külföldi hatóságnál már anyakönyvezett eseménye kerül regisztrálásra a magyar nyilvántartásokban.

Az anyakönyvi eseményeket a házépítéshez lehet legjobban hasonlítani, mert az események a ház egyes részeihez hasonlóan egymásra épülnek: az aktuális anyakönyvi esemény nem kerülhet addig hazai anyakönyvezésre, míg nem történt meg minden korábbi anyakönyvi esemény regisztrálása – a ház tetejét sem tehetjük fel, ha az alap és a falak nem készültek el. Ahogy a két korábbi példa is mutatja, egy gyermek születését addig nem anyakönyvezhetjük, míg a szülők házassága nem került anyakönyvezésre. Egy házasságot addig nem anyakönyvezhetünk, míg a korábbi válás, esetleg egy korábbi házasság sem került anyakönyvezésre.

A hazai anyakönyvezés utólagos anyakönyvezés, de a bejegyzést az anyakönyvi esemény bekövetkezése időpontjának megfelelő állapot szerint kell megtenni. Ha egy adott személy Németország újraegyesítése előtt született vagy az adott anyakönyvi esemény az újraegyesítés előtt történt, akkor a születés vagy az esemény helyszíneként nem Németországot, hanem Német Szövetségi Köztársaságot vagy Német Demokratikus Köztársaságot kell bejegyeznünk (de ugyanígy járunk el a volt Szovjetunió vagy Jugoszlávia utódállamai esetén).

Az anyakönyvi eljárás során visszatérő kérdés a magyar ábécében nem szereplő betűk kérdése. Ha egy név vagy település tartalmaz olyan betűt, ami nem része a magyar ábécének, akkor is csak a magyar ábécét használhatjuk. A jelenlegi gyakorlat szerint a magyar betűkészletből azt a betűt használjuk, amely alakilag megfeleltethető a kérdéses, külföldi nyelvben használatos betűjelnek. Így lesz például az „ä” betűből „a” (nem pedig ae), a „ß” betűből pedig „ss”.

Az anyakönyvi eljárás egy összetett eljárás, mert vele együtt elindul az az eljárás, melynek során az adott személyt felvesszük a köznyelvben SZL-nyilvántartásként meghonosodtt személyi adat és lakcímnyilvántartásba (pl. újszülött esetén) vagy az anyakönyvezéssel járó változást rögzítjük ebben a nyilvántartásban (pl., válás, házassági névviselési forma módosítása, stb.). Az anyakönyvi eljáráshoz kapcsolódhat még útlevéleljárás és anyasági támogatás iránti eljárás. Ezekről alább bővebben írunk.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy alapesetben Főkonzulátusunk csak a gyermek 6 éves koráig anyakönyvezhet helyben, 6 éves kor elmúltával az iratanyagot általában Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) számára kell továbbítanunk. A BFKH általi anyakönyvezés függ a csatolt iratoktól, de ez mindenképpen egy hosszabb, akár 6-12 hónapig tartó eljárást eredményezhet. Mindenképpen tanácsos tehát minél előbb kezdeményezni a gyermek születésének hazai anyakönyvezését.

Szintén felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az egyes országokban – elsősorban a tengerentúlon – történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezéséhez szükség lehet az anyakönyvi okiraton kívül más dokumentumokra (pl. Amerikában kötött házasság esetén a házassági anyakönyvi kivonat mellé ún. Marriage License) is. Ezekről minden esetben tájékozódjanak előzetesen az adott országba akkreditált magyar külképviselet konzuli osztályán.

 

1. Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelem beadásához mindkét házas fél személyes jelenléte szükséges. Ha az egyik fél nem tud személyesen eljönni, akkor meghatalmazhatja a másik felet, erről bővebben alább tud olvasni. Mi mindenképpen a személyes jelenlétet ajánljuk kedves ügyfeleinknek.

Ha valaki külföldön házasságot kötött, és a házasság során megváltozott a neve (azaz a házassági anyakönyvi kivonat már tartalmazza az új nevét), akkor ne névváltoztatásra, hanem házasság hazai anyakönyvezésére foglaljon időpontot! Ha valaki mégis névváltoztatásra foglal időpontot, akkor a kérelmet nem tudjuk átvenni, mert a házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem rögzítése jóval tovább tart, mint a névváltoztatásé. Ilyen esetben új időpontot kell foglalniuk, mert nem tehetjük meg, hogy várakozásra kényszerítjük vagy elküldjük az Ön után következő ügyfelet.

A hazai anyakönyvi eljárás díjmentes.

 

1.1. Csatolandó iratok

1.1.1. Kitöltött formanyomtatvány

Az adatokat mi visszük fel gépre, és generálunk egy adatlapot, azt a házas felek aláírják és nálunk marad. Egy esetleges rendszerleállás esetén hasznos lehet, ha Ön magával hoz egy kitöltött formanyomtatványt. Kérjük tehát, hogy az adatlapot töltsék ki és hozzák magukkal.

1.1.2. Eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot le kell adni nálunk. Kérjük, hogy lehetőség szerint ún. „nemzetközi”, azaz a táblázatos formában kiállított, többnyelvű német anyakönyvi kivonatot hozzanak.

Olyan anyakönyvi kivonatot fogadhatunk el, amelyet az az ország állított ki, ahol az anyakönyvi esemény történt. Ha például valaki Kubában házasodott, de a házasságot Németországban is anyakönyvezték, akkor is csak a kubai anyakönyvi kivonat fogadható el.

Ha nem szeretnék az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot leadni, akkor díj ellenében készíthetünk hiteles másolatot. Felhíjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a másolathitelesítés drágább, mint egy új, német házassági anyakönyvi kivonat kérelmezése. Ha hiteles másolatot szeretnének velünk készíttetni, akkor is el kell hozni az eredeti dokumentumot, fénymásolatot semmilyen esetben sem tudunk elfogadni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy házasság hazai anyakönyvezése során az eredeti házassági anyakönyvi kivonat vagy az arról általunk készített hiteles másolat hiányában nem vehetjük át a kérelmet!

Nem EU-tagállam által kiállított anyakönyvi kivonatok esetén szükség lehet apostille-igazolásra, vagy diplomáciai felülhitelesítésre. Kérjük, hogy ilyen esetben vegyék fel a kapcsolatot azon külképviseletünkkel, amelyik az adott országban működik és egyeztessenek arról, hogy melyik felülhitelesítési mód szükséges. Mi ezt nem tudjuk Önök helyett beszerezni.

Nem angol, német és francia, illetve nem EU-tagállam által kiállított anyakönyvi kivonatok esetén szükséges hiteles fordítás, ezt csak OFFI vagy az adott nyelvet beszélő konzul készítheti el. Kérjük, hogy a kérelem beadása előtt tájékozódjanak erről.

FIGYELEM!

2023. március 15-étől a hazai anyakönyvezési eljárásban a születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint a haláleset anyakönyvezéséhez az angol, német vagy francia nyelven kiállított anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás, ha az anyakönyvi okiratot elektronikai eszközzel személyesítették meg (azaz az adatokat géppel és nem kézírással jegyezték be), és az anyakönyvi okirat megjegyzést vagy záradékot nem tartalmaz. Budapest Főváros Kormányhivatala szerint csak azon országok esetében értelmezhető az angol, német és francia nyelven történő anyakönyvi okirat kiállítás, ahol ezek a nyelvek hivatalos nyelvek.

Fordítás nélkül tehát csak akkor fogadható el egy anyakönyvi kivonat, ha az adott okiratot olyan országban állították ki, ahol az angol, német vagy a francia nyelv hivatalos nyelv. Németországban kiállított anyakönyvi kivonatra nem szükséges tehát fordítás, de pl. egy Romániában, Dániában vagy Hollandiában kiállított anyakönyvi kivonatra már csatolni kell hiteles fordítást. A fordítással ellentétben nem jár költséggel, ha az európai uniós ország által kiállított anyakönyvi kivonatokhoz többnyelvű formanyomtatványt csatolnak.

1.1.3. A házasulók érvényes személyazonosító iratai

Ez lehet személyi igazolvány, útlevél és jogosítvány. Eredetiben kell bemutatni ezen okmányokat, mi lemásoljuk őket, majd visszaadjuk. A magyar fél esetében magyar okmány bemutatása szükséges, akkor is, ha valaki kettős állampolgár.

1.1.4. Lakcímkártya (piros-fehér-zöld kártya)

Ha a magyar állampolgár házasuló felek rendelkeznek lakcímkártyával, akkor hozzák magukkal és mi készítünk róla egy fénymásolatot.

Ha a lakcímkártyán valakinek az áll, hogy „Külföldi cím”, és a házassággal megváltozott a neve, akkor a kártyát le kell adni, és a csere rajtunk keresztül történik. Magyarországi lakcím esetén a kártyát az otthoni hatóságoknál tudják lecserélni.

1.1.5. A házas felek születési anyakönyvi kivonata

Eredetiben kell bemutatni ezen dokumentumokat, mi lemásoljuk őket, majd visszaadjuk.

1.1.6. Honosítási okirat

Eredetiben kell bemutatni, mi másolatot készítünk róla, majd visszaadjuk. (csak honosítással állampolgárságot szerzett személyek esetén)

1.1.7. Meghatalmazás, ha az egyik fél jár el

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el és töltsék ki a meghatalmazást, mert egy nyilatkozat vagy aláírás elmaradása esetén addig nem járhatunk el, míg nem teljes a meghatalmazás – ez postai úton történő hiánypótlás esetén akár egy hónapot is igénybe vehet.

Ahogy a római jog is mondja: unus testis, nullus testis, azaz egy tanú nem tanú. Fontos tehát, hogy a meghatalmazást két tanúval kell ellátni, tanú pedig nem lehet az a fél, akinek a nevében eljárnak vagy az a fél, aki eljár.

Tapasztalataink alapján mindkét fél személyes jelentléte a legjobb megoldás.

 

1.2. A személyi adat és lakcímnyilvántartásban történő módosítás

Ha megtörtént a házasság hazai anyakönyvezése, akkor az adatokat mi továbbítjuk a BFKH számára, aki intézkedik az olyan adatváltozások átvezetéséről, mint a családi állapot és vagy a házassági név megváltozása, külföldi lakcím esetén pedig intézkednek a lakcímkártya cseréjéről. Ha valakinek magyarországi címe van, akkor csak Magyarországon tudja lakcímkártyáját lecserélni.

A módosítási eljárás gyakorlati eredménye, hogy csak akkor tudunk családi állapotról igazolást kiállítani, ha már lezajlott ez az eljárás.

 

1.3. Útlevél kiállítása házassági név megváltozása esetén

Ha valakinek a házassággal megváltozik a neve, akkor lehetőség van arra, hogy a házasság anyakönyvezésekor felvegyünk egy útlevélkérelmet. Az útlevélkérelmet rögzítjük, és amint megtörtént a módosítás a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, felterjesztjük gyártásra. Ez akár több hónapot is igénybe vehet.

Az eljárásról bővebben „Magánútlevél igénylése” című tájékoztatónk 2. pontjában olvashatnak.

Fontos, hogy ha megváltozott valaki neve a házasság során, akkor csak útlevélkérelmet vehetünk fel, személyi igazolványt nem. Ha valaki az új nevére szeretne személyi igazolványt kérni, akkor meg kell várnia, míg adatait átvezetik és utána kell egy időpontot foglalnia. Kérjük, hogy ilyen esetben még ne foglaljanak időpontot személyi igazolvány kérelmezése céljából.

 

2. Válás

Az eljáráshoz mindkét fél személyes jelenléte szükséges. Ha az egyik fél nem tud megjelenni, mert nem tartják a kapcsolatot, akkor a kérelem beadása során írásban nyilatkozatot tehetnek arról, hogy a kapcsolatot már nem tartják a volt házastárssal, ezért aláírásait nem tudják beszerezni. Fontos, hogy csak akkor tudjuk a válást átvezetni, ha a házasságot korábban már magyar hatóság anyakönyvezte.

2.1. Csatolandó iratok

2.1.1. Érvényes személyazonosító iratok

Ez lehet személyi igazolvány, útlevél és jogosítvány. Eredetiben kell bemutatni ezen okmányokat, mi lemásoljuk őket, majd visszaadjuk.

2.1.2. Lakcímkártya (piros-fehér-zöld kártya)

Ha a magyar állampolgár szülők rendelkeznek lakcímkártyával, akkor hozzák magukkal és mi készítünk róla egy fénymásolatot.

2.1.3. A házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat

Eredetiben bemutatják, mi erről másolatot készítünk.

2.1.4. Eredeti bírósági határozat (jogerős bontóítélet)

Az eredeti határozatot le kell adni nálunk, de díj ellenében készíthetünk hiteles másolatot. A válás átvezetéséhez a teljes határozatra szükség van, nem anyakönyvezhetünk úgy, hogy valaki csak a határozat egyes részeit csatolja.

A határozatot hiteles fordítással kell ellátni, amit az OFFI, konzul és elismert németországi fordító készíthet. Ha elismert fordítónál készítik a fordítást, akkor kérjük, hogy intézkedjenek arról, hogy a fordítást az eredeti dokumentumhoz fűzzék hozzá. Mi csak német nyelvű dokumentumokról készíthetünk hiteles fordítást, amit az eredeti dokumentumhoz vagy az arról készült hiteles másolathoz fűzünk hozzá.

2.1.5. A Brüsszel II. (2201/2003/EK) rendelet szerinti igazolás

A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is. A köznyelvben ez az igazolás az „Artikel 39. igazolás” néven honosodott meg, németül pedig „Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen”. Ezen igazolás a bíróságokon szerezhető be.

2.1.6. A házas felek születési anyakönyvi kivonata

Eredetiben kell bemutatni ezen dokumentumokat, mi lemásoljuk őket, majd visszaadjuk.

 

2.2. Adatátvezetés

Fontos, hogy a válás hazai anyakönyvezése után is át kell vezetni az adatváltozásokat a személyi adat és lakcímnyilvántartó rendszerben. Ha a házasságot Magyarországon kötötték, akkor az iratokat továbbitanunk kell a házasságot nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, ez pedig több hónapot is igénybe vehet, ezért kérjük, hogy házasság és esküvő tervezésekor ezt minden esetben vegyék figyelembe! Ajánlatos tehát minél előbb anyakönyveztetni a házasság felbontását.

 

3. Házassági névviselési forma módosítása

Az eljárás megindításához személyes megjelenésre van szükség, de csak annak a félnek kell személyesen eljönnie, aki megváltoztatja a házassági névviselés formáját. A házassági névviselési forma megváltoztatható a házasság fennállása alatt vagy akár utána is.

Csak akkor foglaljanak erre az ügytípusra időpontot, ha valaki a házasságkötés során nem vette fel házastársa nevét, vagy a már felvett nevét szeretné megváltoztatni. (Ha valaki példálul Példa Júlia néven házasodott, de nevét szeretné Minta Ferencnére módosítani, vagy valaki Minta Ferencné néven házasodott és szeretné nevét Példa Júliára módosítani.)

Előfordul, hogy valaki a házasnevét nem a házassággal, hanem röviddel utána, egy külön eljárásban veszi fel – ilyen esetben külön kell anyakönyveztetni a házasságot és a házassági névviselési forma módosítását is.

Ha a házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza a házas nevet, azaz van egy olyan bejegyzés, hogy „Geburtsname in der Ehe” vagy „Name in der Ehe”, akkor nem kell ilyen ügytípusra időpontot foglalni, mert ezt átvezetjük a házasság hazai anyakönyvezése során. Bár a név megváltozik, az eljárás szermpontjából ez így nem névváltoztatás, ezért kérjük, hogy semmiképpen sem névváltoztatásra foglaljanak időpontot!

 

3.1. Csatolandó iratok

3.1.1. Jegyzőkönyv

A kérelem beadásakor mi generálunk egy jegyzőkönyvet, amit ügyfelünk aláír.

3.1.2. Érvényes személyazonosító iratok

Ez lehet személyi igazolvány, útlevél és jogosítvány. Eredetiben kell bemutatni ezen okmányokat, mi lemásoljuk őket, majd visszaadjuk.

3.1.3. Lakcímkártya (piros-fehér-zöld kártya)

Ha a magyar állampolgár szülők rendelkeznek lakcímkártyával, akkor hozzák magukkal és mi készítünk róla egy fénymásolatot.

3.1.4. A házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat

Eredetiben bemutatják, mi erről másolatot készítünk.

 

3.2. Átvezetés a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban

Házassági névviselési forma anyakönyvezése után is át kell vezetni az adatváltozásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben. Ha a házasságot Magyarországon kötötték, akkor az iratokat továbbitanunk kell a házasságot nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, ez pedig több hónapot is igénybe vehet.

 

3.3. Útlevél kiállítása házassági név megváltozása esetén

Ha valakinek a házassággal megváltozik a neve, akkor lehetőség van arra, hogy a házasság anyakönyvezésekor felvegyünk egy útlevélkérelmet. Az útlevélkérelmet rögzítjük, és amint megtörténik a módosítás a személyi adat és lakcímnyilvántartásban, felterjesztjük gyártásra. Ez akár több hónapot is igénybe vehet.

Az eljárásról bővebben „Magánútlevél igénylése” című tájékoztatónk 2. pontjában olvashatnak.

Fontos, hogy ha megváltozott valaki neve a házasság során, akkor csak útlevélkérelmet vehetünk fel, személyi igazolványt nem. Ha valaki az új nevére szeretne személyi igazolványt kérni, akkor meg kell várnia, míg adatait átvezetik és utána kell egy időpontot foglalnia. Kérjük, hogy ilyen esetben még ne foglaljanak időpontot személyi igazolvány kérelmezése céljából

 

4. Gyakori kérdések

4.1. Ha nincs időm Németországban beadni a kérelmet, vagy éppen Magyarországra utazok, akkor anyakönyveztethetek Magyarországon?

Igen, a hazai anyakönyveztetés Magyarországon is elindítható, de a folyamat otthon tovább tarthat. Minden esetben az javasoljuk ügyfeleinknek, hogy nálunk anyakönyveztessenek. Ha mégis a magyarországi eljárás mellett döntenek, akkor jobb, ha tájékozódnak az otthoni eljárásról és jobb, ha előre foglalnak időpontot is.

 

4.2. Nyilvántartásba vetethetem gyermekemet külföldi lakcímre?

Igen, de kérjük, hogy olvassa el fenti tájékoztatónkat, mert ha mindkét szülő magyar címmel szerepel a magyar nyilvántartásban, akkor csak az egyik szülő magyar címére lehet nyilvántartásba vetetni a gyermeket. Először a szülők lakcímét kell rendezni vagy később az egész családét egyszerre.

 

4.3. Intézhetem egyedül, házastársam vagy a gyermek apja nélkül az anyakönyveztetést?

Igen, meghatalmazással eljárhat házastársa helyett, de ezt semmiképpen sem tanácsoljuk, mert egy rosszul kitöltött meghatalmazás esetén új meghatalmazást kell eljuttatni hozzánk, ami időigényes lehet, és akár egy hónappal is meghosszabbíthatja az eljárást. A meghatalmazáson minden mezőt ki kell tölteni és többször is alá kell írni, illetve két tanúval is alá kell iratni, tanú nem lehet az a fél, aki nevében eljárnak vagy az a fél, aki eljár.

 

4.4. Házasságot kötöttem Németországban, megváltozott a nevem, ez szerepel is a házassági anyakönyvi kivonatban - névváltoztatásra kell foglalnom ilyen esetben időpontot?

Nem, semmiképpen sem! Ha házasságot kötött, és a külföldi házassági anyakönyvi kivonatban szerepel az új neve, akkor is házasság hazai anyakönyvezésére kell időpontot foglalni. Ha Ön névváltoztatásra foglal időpontot, de közben a házasságát kell anyakönyveztetni, akkor sajnos nem tudjuk átvenni a kérelmet. Új időpontot kell foglalnia, mert nem lenne elég idő a kérelem átvételére, és az Ön után jövő ügyfél időpontja tolódna, és ez az Ön után következő ügyfelet hátrányosan érintheti.

 

4.5. Foglaltam időpontot, de nem tudok eljönni. Lemondjam?

Igen! Kérjük, hogy ebben az esetben mondja le az időpont foglalási rendszerben vagy jelezze nekünk, hogy mielőbb szabaddá tehessük a szóban forgó időpontot.

 

4.6. Tudok készpénzzel fizetni?

Nem, semmi esetben sem. Fizetni csak németországi EC-kártyával lehet. Ez alól semmiképpen sem tudunk kivételt tenni.

 

4.7. Csak személyesen tudok már anyakönyvezett eseményről anyakönyvi kivonatot kérni?

Nem, postai úton is kérhető anyakönyvi kivonat kiállítása. Az eljárás díjmentes.

Fontos, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a magyar hatóságok (főkonzulátusok, nagykövetségek vagy magyarországi anyakönyvvezetők) már anyakönyvezték az adott eseményt. Ha az anyakönyvezés nem történt meg, akkor arról természetesen nem tudunk anyakönyvi kivonatot kiállítani, sem személyesen, sem pedig postai úton.

 

4.8. Meddig várhatok gyermekem születésének hazai anyakönyvezésével?

Nincs előírás, hogy mennyi időn belül kell a gyermek születését hazailag anyakönyveztetni, de azt ajánljuk, hogy a lehető leghamarabb indítsák el az eljárást. Minél több idő telik el a születéstől fogva, annál hosszabb lehet az eljárás. Gyakran történik, hogy nem tudunk anyakönyvezési eljárást indítani, hanem állampolgársági vizsgálatot, ami akár 6-12 hónapig is tarthat. A gyermek 6 éves korától fogva számíthatunk hosszabb eljárásra.

 

4.9. A gyermekem születését szeretném anyakönyveztetni, de házasságom még nem került Magyarországon anyakönyveztetésre. Anyakönyveztethetem a gyermekem születését a házasságom anyakönyveztetése nélkül?

Nem, semmiképpen sem. Ilyen esetben egyszerre kell mindkét ügytípusra időpontot foglalni vagy előbb házasság anyakönyveztetésére kell időpontot foglalni, aztán a gyermek születésének anyakönyveztetésére.

Ha Ön csak egy időpontot foglalt, akkor csak a házasság hazai anyakönyveztetésére irányuló kérelmét tudjuk átvenni, mert ezáltal az Ön után jövő ügyfél időpontja tolódna, és ez az Ön után következő ügyfelet hátrányosan érinti.

 

4.10. Elváltam, majd házasságot kötöttem Németországban, de a válást nem jelentettem be a magyar hatóságoknál. Anyakönyveztethetem úgy az új házasságomat, hogy a válást még nem anyakönyveztettem?

Nem, semmiképpen sem. Ilyen esetben egyszerre kell mindkét ügytípusra időpontot foglalni vagy előbb a válást kell anyakönyveztetni, majd az új házasságot.

Ha Ön csak egy időpontot foglalt, akkor csak a válás hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmét tudjuk átvenni, mert ezáltal az Ön után jövő ügyfél időpontja tolódna, és ez az Ön után következő ügyfelet hátrányosan érinti.

 

4.11. Beadhatom a kérelmemet, ha késve érkezek az időpontomra?

Tisztában vagyunk az autópályák és a tömegközlekedési eszközök leterheltségével, de minden ügyfelünket arra kérjük, hogy tervezzék be az esetleges forgalmi okokat az utazás előtt. Az időpont foglalási rendszerünkben a lehető legszűkebb ügyintézési időt állítottuk be, hogy minél több ügyfelet fogadhassunk. Nem tehetjük meg, hogy azt az ügyfelet, aki pontosan érkezik, hátrébb soroljuk vagy várakoztatjuk, esetleg már folyamatban levő ügyeket lassabban intézünk, mert ennek más ügyfelek látnák a kárát. Kérjük, hogy minden esetben törekedjenek a pontos érkezésre, mert nem garantáljuk, hogy késés esetén át tudjuk venni a kérelmüket.

 

4.12. Leszervezzem az esküvőmet addig, mig nem anyakönyveztettem válásomat és nem történt meg az adatmódosítás az SZL-ben Magyarországon?

Nem, ezt semmiképpen sem ajánljuk!

 

4.13. Elkezdhetem az anyakönyvezési eljárást, ha nincs nálam az eredeti anyakönyvi kivonat?

Nem, semmiképpen sem. Ilyen esetben nem vehetjük át a kérelmet.

 

5. Önellenőrző kérdések

 

Gyermek születésének hazai anyakönyvezése előtt kérjük, hogy tegyék fel önmaguknak az alábbi kérdéseket:

Anyakönyveztettem már házasságomat (esetleg korábbi válásomat, házasságomat, stb.) Magyarországon?

Rendelkezem eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonattal?

Ha nem vagyok házas a gyermek másik szülőjével, akkor rendelkezem apai elismerő nyilatkozattal?

Rendeztem már a magyar hatóságoknál regisztrált lakcímemet?

Rendelkezem érvényes magyar személyazonosító okmányokkal?

 

Házasság, válás hazai anyakönyvezése előtt kérjük, hogy tegyék fel önmaguknak az alábbi kérdéseket:

Anyakönyveztettem már korábbi válásomat (esetleg házasságomat) Magyarországon?

Rendelkezem eredeti, külföldi házassági anyakönyvi kivonattal?

Rendelkezem érvényes magyar személyazonosító okmányokkal?

Házasságra, házassági névviselési forma módosítására vagy névváltoztatásra kell időpontot foglalnom?

Lesz elég idő válásom, esetleg korábbi, még nem anyakönyvezett házasságom anyakönyvezésére az új házasságom/esküvőm előtt?