Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusának Konzuli Osztályán csak előzetes időpontfoglalás alapján lehetséges az ügyintézés! 

 

Ez alól csak az alábbi ügyek intézése jelent kivételt:

 • érdekvédelmi ügyek,
 • az egyszeri hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevél ügyek,
 • okiratok, dokumentumok kiadása.

 

Kérjük, az alábbi tájékoztatót MINDENKÉPPEN olvassák részletesen végig, a A kötelezően csatolandó mellékleteket pedig feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

Mire figyeljek az időpontfoglalásnál?

Az egyes ügycsoportok esetében az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján történik. Az időpont foglalása a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu web oldalon keresztül, közvetlenül történik.

Az ügyfélfogadási rendszerben az időpontfoglaláskor az alapügyet kell – a fent leírtaknak megfelelően – kiválasztani, az ahhoz kapcsolódó egyéb konzuli cselekmények ennek részét képezik. Így például az anyakönyvezéshez szükséges fordítás hitelesítést, vagy aláírás-hitelesítést nem kell külön ügyként megjelölni. Önálló, külön időpontot kell ugyanakkor kérni az egymással össze nem függő ügyek intézésére.

Az időpontot mindig az ügyfél nevére kell foglalni. A kiválasztásnál a személyek számánál azt kell jelölni, hogy hány ügyfél ügyét intézik az adott időpontban. Így például a gyermek útlevél kérelménél a gyermek nevét kell megadni, és egy főt kell kiválasztani, függetlenül attól, hogy a kérelem benyújtásakor a két szülőnek is jelen kell lennie.

Ahhoz, hogy minél több ügyfelet tudjunk fogadni, ügyfeleink segítsége is kell, ezért a kérelmezőknek előzetesen kitöltött adatlapokkal, illetve előkészített anyagokkal kell érkezniük. A konzulátuson a rövid ügyfélfogadási idők nem teszik lehetővé, hogy az ügyfelek a helyszínen kezdjék meg az adatlapok kitöltését. Ezért – a többi ügyfél érdekében – sajnos nem tudjuk átvenni azoknak az ügyfeleknek a kérelmét, akik előkészítetlen dokumentációval, kitöltetlen adatlapokkal érkeznek. Ilyen esetben az ügyfeleknek az ügyintézésre új időpontot kell foglalniuk.

A nehézségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a megjelölt időpontra pontosan, a foglalt időpont kezdetére jelenjenek meg. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy késés esetén az ügyintézést nem tudjuk vállalni, így arra csak újabb időpont foglalásával kerülhet sor!

Az egyes kérelmek bevélekor fizetendő illetékekről ügyfeleink itt találhat részletes információkat; az illetékeket minden esetben kizárólag német EC-kártyával tudja befizetni.

Kérjük, hogy az időpont visszaigazolását tartalmazó e-mailt hozza magával.

  FIGYELEM!

 • Minden ügyfél egy adott ügyre csak egy időpontot foglalhat. Amennyiben valaki több időpontot is lefoglal, valamennyi időpontot külön figyelmeztetés nélkül töröljük annak érdekében, hogy senki ne vehesse el a lehetőséget más ügyfelektől a felesleges foglalásokkal. Amennyiben valaki a lefoglalt időpontjában nem jelenik meg, és előzetesen nem tájékoztatja a távolmaradásáról a konzulátust, annak a további, újabb foglalásait a többi ügyfél érdekében figyelmeztetés nélkül hátrébb soroljuk!
 • A konzulátus ügyintézői a weboldalon a rendszer által felajánlott időponthoz képest nem tudnak korábbi időpontot adni.
 • A konzulátus rendkívüli leterheltsége miatt az e-mailekre nem tudunk azonnal válaszolni, ezért türelmüket kérjük. Az e-mail üzenetekre az üzenet beérkezése, illetve azok fontossági sorrendjében kerül sor, figyelembe véve azt is, hogy a nem a konzulátus hatáskörébe tartozó kérdésekre adandó válaszok hátrébb sorolódnak. Az ügyfélfogadás ideje alatt a konzulátus munkatársai telefonon  nehezen érhetők el, és általában is jellemző, hogy az érdeklődések nagy száma miatt nagyon leterhelt a konzulátus telefonvonala. Kérjük megértő türelmüket, igyekszünk mindenkinek a lehető leghamarabb válaszolni.
 • A konzulátus a magyarországi ügyintézést igénylő ügyekben a kérelmeket csak átveszi és közreműködő hatóságként továbbítja az illetékes szervnek, a további ügyintézésre nincs ráhatása. Ennek megfelelően a Magyarországon folyamatban lévő ügyekben a konzulátus nem tud tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy ilyen megkereséssel az eljáró szervhez forduljanak!

Megértésüket köszönjük!

 

Mely ügyekhez szükséges előzetes időpontfoglalás?

 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem/visszahonosítás

Arra az esetre, ha az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és nincs lakcímkártyája, illetve ha egyébként nem biztos a magyar állampolgársága fennállásában!

FIGYELEM! Ha a születéskor és azóta is fennáll legalább az egyik szülő magyar állampolgársága, nincs szükség egyszerűsített honosításra, csak a születés hazai anyakönyvezésére.

A magyarul beszélő, magyar állampolgár felmenőkkel rendelkező személyek, akik JELENLEG NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK, az EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS ügytípust válasszák! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Állampolgárságról lemondás + külföldi letelepedés bejelentése

Akkor választható ez az ügytípus, ha az ügyfél igazoltan másik állam állampolgárságával, vagy erre vonatkozó ígérvénnyel rendelkező magyar állampolgár és le kíván mondani a magyar állampolgárságáról.

FIGYELEM! Nem mondhat le magyar állampolgárságáról az a személy, aki Magyarországon még bejelentett lakóhellyel rendelkezik! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Anyakönyvezés (születés/házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat/válás/ haláleset)

Csak a felsorolt események valamelyikének anyakönyvezésére irányuló eljárás, nem kapcsolható össze más eljárással.

FIGYELEM! A születés, házasság és BÉT ügytípusoknál mindkét szülőnek/házastársnak/élettársnak jelen kell lennie az ügyintézésnél!  Az egyik szülő távolléte esetén kérjük, hogy olvassák el tájékoztatónkat! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Anyakönyvezés ÖSSZEVONT1 (születés/házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat/válás + útlevél igénylése)

Születés vagy házasság vagy BÉT vagy válás anyakönyvezésére irányuló eljárás, amennyiben (gyermek részére vagy névmódosítás miatt új névre) útlevelet is igényelnek.

FIGYELEM! A születés, házasság és BÉT ügytípusoknál mindkét szülőnek/házastársnak/élettársnak jelen kell lennie az ügyintézésnél! Az egyik szülő távolléte esetén kérjük, hogy olvassák el tájékoztatónkat! kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Anyakönyvezés ÖSSZEVONT2 (házasság + születés + útlevél)

Születés és házasság (szükség esetén válás) anyakönyvezésére irányuló eljárás, amennyiben (gyermek részére vagy névmódosítás miatt új névre) útlevelet is igényelnek.

FIGYELEM! A születés és házasság ügytípusoknál mindkét szülőnek/házastársnak jelen kell lennie az ügyintézésnél! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Anyakönyvezés ÖSSZEVONT3 (apai elismerés + születés + útlevél)

Már megszületett gyermek esetében születés anyakönyvezésére irányuló eljárás, amennyiben az apa még nem tett apai elismerő nyilatkozatot más hatóság előtt és a gyermek részére útlevelet is igényelnek.

FIGYELEM! Mindkét szülőnek jelen kell lennie az ügyintézésnél! kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük.

 • Apostille tanúsítvány beszerzése Magyarországról

Apostille tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított eredeti magyar (születési, házassági, halotti) anyakönyvi kivonat látható el.  Az ügyintézési idő kb. 2 hónap. 

További információ

 • Családi állapot igazolása

Családi állapot igazolás kiállítása személyesen és e-mailben is kérelmezhető. Érvényes személyi igazolvány, ill. útlevél (másolat), valamint a kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges. Az igazolás az ügyfél magyar személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatait tartalmazza.

További információ

 • Egyszerűsített honosítás

Egyszerűsített honosítási eljárás keretében kérvényezheti a magyar állampolgárságot az a nem magyar állampolgár, aki soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal és akinek felmenője magyar állampolgár volt, illetve valószínűsíteni tudja magyarországi származását és magyar nyelvtudását igazolja, a magyar jog szerint büntetlen előéletű, büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

FIGYELEM! Ha a születéskor és azóta is fennáll legalább az egyik szülő magyar állampolgársága, nincs szükség egyszerűsített honosításra, csak a születés hazai anyakönyvezésére. További információ és letölthető nyomtatványok.

 • Erkölcsi bizonyítvány igénylése

A bizonyítvány személyesen, vagy ügyfélkapu regisztráción keresztül igényelhető. Személyes megjelenésnél be kell mutatni egy érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt. A bizonyítvány magyar nyelven kerül kiállításra. Az ügyintézési idő kb. 4-6 hét.

Letölthető igénylőlap

 • Hitelesítés (aláírás / cégaláírás)

Az ügyfél személyazonosságát és a dokumentumon feltüntetett lakcímét igazolni kell (magyar lakcímkártya, német Meldebestätigung). Ha az aláírásra cég nevében, vagy képviselőjeként kerül sor, akkor hatályos cégkivonatot, ill. aláírási címpéldányt is csatolni kell.

FIGYELEM! A dokumentumot a konzul előtt kell aláírni.

FIGYELEM! A Konzuli Osztály az aláírás hitelesítéssel érintett dokumentum elkészítését nem vállalja; meghatalmazás, nyilatkozat vagy egyéb mintákkal nem rendelkezünk!

További információ

 • Hitelesítés (másolat / fordítás / életbenléti igazolás)

Másolat-hitelesítés: 1-2 oldalas dokumentum esetén aznapra, ennél több oldalas dokumentum esetében a hitelesítést csak egy későbbi időpontra tudjuk vállalni.

Fordítás hitelesítése: 1-2 oldalas dokumentum esetén aznapra, ennél több oldalas dokumentum esetében a hitelesítést csak egy későbbi időpontra tudjuk vállalni. Kérjük, egyeztessen azzal a hatósággal, vállalattal, oktatási intézménnyel, ahol a lefordított dokumentumot fel kívánják használni, hogy ott elfogadják-e a konzulátusi hitelesítést.

FIGYELEM! A Konzuli Osztály csak hatósági ügytípusokhoz kapcsolódó (általában kivonatolt) fordításokat végez, egyéb esetekben akkreditált magyar-német fordító irodához forduljanak!

További információ

 • Lakcím ügyintézés (külföldön élő magyar állampolgárként nyilvántartásba vétel / külföldön történő letelepedés bejelentése / LIG kártya pótlása, cseréje)

Külföldi lakcím változását személyesen, postai úton, vagy a webes ügysegéd segítségével lehet bejelenteni. A postai úton történő kérelmezésnél csatolni kell az útlevél/személyi igazolvány adatoldalának másolatát. A webes ügysegéd elérhetősége

Tartós (3 hónapot meghaladó) külföldi tartózkodás, vagy végleges letelepedés bejelentése személyesen lehetséges. Eredeti magyar lakcímkártya, születési, házassági anyakönyvi kivonat, valamint érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány bemutatása kötelező.  Díjmentes eljárás.

További információ

 • Magánútlevél igénylése

FIGYELEM! Ez az ügytípus más ügytípussal együtt nem foglalható! Egy időpont személyenként és nem családonként értendő, azaz a kísérő személyeknek (szülőknek) ne foglaljanak időpontot! Kérjük, olvassa el figyelmesen az útlevél igénylésének módjáról szóló tájékoztatónkat!

 • Névváltoztatás

Születési családi és/vagy utónév, vagy házassági név megváltoztatására irányuló kérelem. FIGYELEM! BÉT vagy válás anyakönyvezéséhez kapcsolódó névváltoztatásra és új útlevél kiállítására az „Anyakönyvezés (összevont) (házasság/születés/válás/bét) + útlevél igénylése” ügytípusra foglaljon időpontot! A kötelezően csatolandó mellékleteket feltétlenül hozzák magukkal, azok hiányában új időpontot kell kérniük!

 • Okiratbeszerzés Magyarországról (+ Apostille tanúsítvány)

Születési, házassági, illetve halotti anyakönyvi kivonatok beszerzése a magyar hatóságoktól, szükség szerint Apostille tanúsítvánnyal ellátva. A kérelmet személyesen, vagy postai úton is be lehet nyújtani, utóbbi esetben csatolni kell az útlevél/személyi igazolvány adatoldalának másolatát. Az anyakönyvi kivonat beszerzése 2-4 hónapot vesz igénybe (az ügyintézési idő magyarországi kérelmezés esetén ennél rövidebb).

Kitöltendő nyomtatványok

További információ

 • Személyazonosító igazolvány (eSzig) igénylése

FIGYELEM! Ez az ügytípus más ügytípussal együtt nem foglalható! Egy időpont személyenként és nem családonként értendő, azaz a kísérő személyeknek (szülőknek) ne foglaljanak időpontot! Kérjük, olvassa el figyelmesen a személyi igazolvány igénylésének módjáról szóló tájékoztatónkat!

 • Ügyfélkapu regisztráció

A magyar személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő személyek számára lehetséges. További információ: ugyfelkapu.gov.hu/ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

 

A fenti ügytípusokra vonatkozón részletes tájékoztatást tartalmaz a főkonzulátus honlapja. Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy az információkat szíveskedjenek alaposan tanulmányozni.

 


Köszönjük, ha a fenti oldalt továbbküldi azon ismerőseinek, aki számára ezek az információk fontosak lehetnek!