A külföldön élő állampolgár a magyar állampolgárságát lemondással szüntetheti meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az mondhat le a magyar állampolgárságról, aki 

  • már rendelkezik más állam állampolgárságával, vagy
  • arra írásos ígérvényt kapott, és az ígérvény a lemondási kérelem benyújtásakor még legalább 6 hónapig érvényes és
  • külföldi letelepedését bejelentette, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik. Külföldön élőnek az a személy tekintendő, akit a személyiadat- és lakcímnyilvántartás külföldön élő magyar állampolgárként tart nyilván, melyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakóhely rovatában „külföldi cím" bejegyzés igazol.).

A kérelemhez szükséges mellékletek:

  • a magyar állampolgárságról való lemondáshoz szükséges formanyomtatvány (a lemondási formanyomtatvány itt tölthető le);
  • a külföldi állampolgárságot igazoló okirat (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) vagy állampolgársági ígérvény, azaz a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat (ez lehet Zusicherung, Bescheid, Einbürgerungszusicherung);
  • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, 1 évnél nem régebben lejárt magyar útlevél)
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • a családi állapot igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős válóperi ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása);
  • magyar lakcímkártya „külföldi cím" bejegyzéssel

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozat érvényességéhez az összes említett irat benyújtása szükséges. Az állampolgárságról való lemondáskor az összes magyar okmány bevonásra kerül.

A házastársak és kiskorú gyermekeik közös kérelmet terjeszthetnek elő. Ehhez a házastársak és a 14. életévüket betöltött kiskorúak személyes megjelenése szükséges. Kiskorú gyermekek lemondási kérelméhez mindkét szülő hozzájárulása szükséges. Elvált, vagy különélő házastársak esetén is szükséges a hozzájárulás függetlenül attól, hogy a gyermeket a bíróság kinél helyezte el. Ez alól kivételt jelent, ha a bíróság a szülői felügyeleti jogot megszüntette, s ez jogerős bírósági határozat bemutatásával bizonyítható.

A lemondás elfogadásáról Magyarország köztársasági elnöke dönt, az eljárás hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 6-8 hónapot vesz igénybe.

A magyar állampolgárság lemondással való megszűnéséről a köztársasági elnök okiratot ad ki. A magyar állampolgárság az okirat kiadásának napján szűnik meg.

Budapest Főváros Kormányhivatala határozatban állapítja meg, ha a lemondás elfogadásának feltételei hiányoznak. A határozattal szemben indított közigazgatási perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes.

A lemondás elfogadásától számított három éven belül kérheti a köztársasági elnöktől magyar állampolgárságának visszaállítását az, aki nem szerzett külföldi állampolgárságot.

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége (itt tud érdeklődni a kérelem állásáról):

Budapest Főváros Kormányhivatala
Honosítási és Államplgársági Osztály
H-1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.
Tel: +36 (1) 550-1200