A Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024 nyarán megrendezésre kerülő Balassi Nyári Egyetemen való részvételre.
A pályázat célja, hogy az elnyerhető ösztöndíj segítségével a Balassi Nyári Egyetemen résztvevők fejleszthessék magyarnyelv-tudásukat, valamint elmélyíthessék és megerősíthessék Magyarországgal kapcsolatos ismereteiket.
 
A pályázati felhívás magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a balassieducation.hu website-on található:
 
Pályázati határidő: 2024. március 28.