Mint az élet számos más területén, Németország a külgazdaság szempontjából is meghatározó partner hazánk számára. Teljes külkereskedelmi forgalmunk közel 30%-át - 2021-ben csaknem 70 milliárd euró értékben - a Szövetségi Köztársasággal bonyolítjuk, míg a magyarországi közvetlen külföldi beruházások mintegy 23%-a - kb. 19 milliárd eurós volumenben - származik innen. A düsseldorfi magyar főkonzulátus illetékességébe tartozó mindkét tartomány kiemelkedő mértékben vállal részt ebben a rendkívül sokrétű és eredményes együttműködésben. A tartományok közül Észak-Rajna-Vesztfália az első számú beruházó hazánkban és harmadik a külkereskedelem terén, míg Hessen a 4., ill. 5. helyen áll a legutóbbi statisztikák szerint.

ÉRV és Hessen is erős ipari bázissal rendelkezik, s az elmúlt évtizedben - jelentős mértékben német partnerekkel közösen - hazánk is igen komoly modernizációt hajtott végre e téren. Így nem meglepő, hogy a szoros külgazdasági kapcsolatokhoz mindenekelőtt az autóipar, gépipar, elektronikai ipar, vegyipar és élelmiszeripar járulnak hozzá. Ugyanakkor a jelenleg is megfigyelhető világgazdasági átrendeződéssel és strukturális változásokkal párhuzamosan, s az ezekre reagáló magyar és német gazdaságstratégiákkal összhangban egyre nagyobb hangsúly kerül olyan perspektivikus, magas hozzáadott értékű ágazatokra, mint az egészségipar, környezettechnológia, a tágabban vett „zöld ipar” - ideértve a megújuló energiákat, elektromobilitást, vagy a hidrogén felhasználását -, valamint az információs és kommunikációs technológiák. A kooperáción belül pedig gyakorlatilag minden szegmensben meghatározóvá válik és az Ipar4.0 megoldások alkalmazása, a startupok partnersége, ill. az innováció és digitalizáció.

 

Kereskedelmi kapcsolatok

A Magyarország és Észak-Rajna-Vesztfália közötti külkereskedelmi forgalom 2021-ben 7,2 milliárd eurót tett ki – jelentős német többlet mellett, 3 milliárd eurós export- és 4,2 milliárd eurós importvolumennel. Ugyanekkor Hessenbe 2,1milliárd euró értékben exportáltunk, ill. 1,2milliárd euró erejéig importáltunk onnan, így a 3,3 milliárd eurós forgalom mellett 900 millió eurós többletet értünk el. Az idei év első 7 hónapjában a külkereskedelmi forgalom ÉRV esetében 14%-kal, Hessen esetében 4%-kal nőtt 2021 azonos időszakához képest.

Mint a fenti számok jelzik, a két tartomány fontos piac a magyar vállalatok számára; tavaly a Németországba irányuló kivitelünk 16%-át ezekkel a partnerekkel realizáltuk. Az észak-rajna-vesztfáliai és hesseni vállalatok még ennél is nagyobb arányban vállalnak részt a hazánkba irányuló német exportból (19,6%), szintén jelentősen profitálva a szoros gazdasági kapcsolatokból.

 

Beruházások

A legfrissebb adatok szerint 2020-ban már 141 észak-rajna-vesztfáliai cég működött hazánkban, melyek 47 ezer főt foglalkoztattak és összesen 12 milliárd eurós éves árbevételt értek el. A cégek közvetlen és közvetett magyarországi befektetési állománya elérte az 5,4 milliárd eurót, így a német beruházások több mint 30%-a ÉRV-ből származik. A tartomány erős iparával az egyik legfontosabb gazdasági régió egész Európában, mely az össznémet GDP több mint 20%-át adja, s a rendkívül élénk üzleti környezet a külföldi partnerek számára is nagy vonzerőt jelent. Így a piacukat bővíteni igyekvő magyar cégek is egyre gyakrabban alapítanak itt leányvállalatokat, közvetlen beruházásaik volumene jelenleg kb. 26 millió euró.

Hessen is fontos befektetési partnerünk. 2020-ban 62, összesen 1,1 milliárd eurót befektető cég működött Magyarországon, melyek 16 ezer munkavállalót foglalkoztattak és 2,2 milliárd euró éves forgalmat bonyolítottak. A tartomány is dinamikusan fejlődő, nemzetközi szinten is versenyképes gazdasági térség, ahol főként a járműgyártás, az autóipar, a gyógyszeripar, a vegyipar, az optikai ipar, a repülőgépipar, a biotechnológia és az energiatechnológia, az orvostechnológia, valamint a kreatív ipar, a logisztika, az IT, a pénzügyi és más szolgáltatások tekinthetőek húzóágazatnak. Frankfurt am Main pedig pénzügyi és kereskedelmi központként vezető szerepet tölt be Európában. A német tőzsdén és az Európai Központi Bankon kívül több mint 50 országból mintegy 200 bank és befektetési társaság rendelkezik itt székhellyel vagy képviselettel. A Hessenbe irányuló közvetlen magyar működőtőke-beruházások mintegy 55 millió euró összértéket képviselnek jelenleg.